• Blog
 • Samenwerking
 • Opdrachtgevers
 • Wat ik doe
 • Over Mij
 • Contact
 • Uw reactie

Interim & Project Management | 06 161 99 209 | info@uitdebrand.nu

© UitDeBrand.nu 2021

Samenwerking is belangrijk voor iedereen. Voor de beste expertise heb ik een aantal partners waarmee ik samenwerk omdat zij bewezen effectief zijn en leuk om mee te werken! Ook voor hen geldt persoonlijk en efficiënt.

 

Habitual Consultancy

Nicole Prins, HR-advies en interimmanagement op maat.

www.habitual.nl

Preselective

preselective

Sjaak Smeeing, financiële en commerciële dienstverlening.
www.preselective.nl

 

 

 

 

 

© UitDeBrand.nu 2021

Clustermanager poliklinieken en projectmanager patiëntenlogistiek

Academisch Ziekenhuis

Het aansturen van polikliniekmedewerkers (40 FTE, 50 medewerkers, 2 coördinatoren).
Het als projectmanager patiëntenlogistiek herstructureren van de complete workflow van in- tot en met outtake patiënten.


Bestuurssecretaris

Revalidatiecentrum
 • Ondersteuning en advisering eenhoofdige Raad van Bestuur

 • Lid Managementteam

 • Ontwikkeling van de lange termijn strategie met inschakeling van intern betrokkenen en externe stakeholders

 • Als lid van de stuurgroep medeverantwoordelijk voor bestuurlijke fusie twee revalidatiecentra.

 • Projectleider van de externe kwaliteitstoetsing.

 • Lid calamiteitenteam: o.a. perswoordvoering, contacten met Inspecties en het aansturen van leveranciers.


Manager bedrijfsvoering twee RVE’s 

Perifeer Ziekenhuis

Samen met 2 medisch managers aansturen van twee RVE’s, budget €8,9 miljoen, 75 FTE (110 medewerkers). Productieafspraken maken met de zorgverzekeraar voor RVE psychiatrie.
Ziekenhuisbrede taken, zoals onderzoeken calamiteiten, lid MIP-commissie, lid stuurgroep DBC.  


Zorginkoper

Landelijk werkende zorgverzekeraar

Verantwoordelijk voor de zorginkoop bij 24 instellingen, ten bedrage van €200 miljoen.


Projectleider

Voorgenomen fusie van drie revalidatiecentra

 

 

© UitDeBrand.nu 2021

 

Projectmanagement

Het gewenste resultaat bereiken binnen de gestelde planning met inzet van een combinatie van pragmatiek en  projectmanagementmethode.

Op een pragmatische wijze neem ik het projectmangement (organisatie, voorbereiding, planning, uitvoering en afronding) van uw project voor mijn rekening. Binnen de gestelde tijdplanning en de overeengekomen kostenbegroting realiseren we samen de gewenste resultaten. Uw eigen medewerkers zijn vaak fulltime in het projectteam opgenomen. Zij zorgen voor de borging na afloop van het project. Zij beheersen de nieuw verworven kennis, kunnen uitstekend werken met de ontwikkelde instrumenten, zorgen voor overdracht aan  collega’s en borgen zo de behaalde resultaten.

Ik ben getraind in diverse projectmanagementmethodes en in programma’s gericht op resultaatverbetering zoals Lean Six Sigma (Black Belt).

De projecten worden meestal in  fases uitgevoerd. Ik overleg periodiek over de projectvoortgang met degene die u daartoe heeft aangesteld.  Vaak doe ik voorafgaand aan een project een korte analyse. Ik loop dan mee met die mensen in de organisatie die op de werkvloer met de opbrengsten van het project aan de slag gaan. Na afronding van het project komt ik minimaal een keer terug om de projectresultaten te evalueren.

Interimmanagement

Met grote inzet en met plezier help ik u als u tijdelijk een manager nodig hebt. Ik ben betrokken, integer en zakelijk ingesteld en weet op enthousiaste wijze uw medewerkers te motiveren om de gewenste resultaten te bereiken. Op pragmatische wijze en met humor zorg ik er voor dat de noodzakelijke veranderingen worden geaccepteerd en geimplementeerd. Op deze manier bereik ik dat u en uw medewerkers na mijn vertrek glimlachend  terugkijken op onze samenwerking.   U kunt mij inzetten als  algemeen manager op tactisch (MT) en operationeel niveau. Ik heb ervaring in algemene en academische ziekenhuizen, in de GGz, in de revalidatie en bij zorgverzekeraars/zorgkantoren. Ook de langdurige zorg ( VVT en GZ) is mij goed bekend.

 

 

Organisatieadvies

 

Zorgverkoop en Zorginkoop (WLZ en ZVW) 

Zorgverkoop: Begeleiding bij aanbesteding

Wanneer voldaan is aan alle bestuurlijke en kwaliteitseisen, kan de organisatie meedoen met de aanbestedingsprocedure van het zorgkantoor of zorgverzekeraar. Ik kan u helpen bij de volgende aanbestedingen:

 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • Zorgverzekeringswet (ZVW): curatieve GGZ en wijkverpleging

Ik ondersteun u bij:

 • check inkoopdocumenten en adviseren hoe hier aan te voldoen;
 • het schrijven van een ondernemingsplan als u een nieuw dienst of in een nieuw gebied wilt starten;
 • opstellen en indienen offerte op basis van de inkoopbeleid zorgkantoor/ zorgverzekeraar;
 • het maken van productieafspraken met het zorgkantoor/ zorgverzekeraar;
 • procesbegeleiding en coaching van directie en bestuur in het gehele proces;

Daarnaast help ik u gedurende het jaar met het beantwoorden van vragen materiele controle zorgverzekeraar/ zorgkantoor.

Zorginkoop Afspraken maken voor de zorg voor cliënten voor het komende jaar met diverse zorgaanbieders, relatiemanagement, monitoring van de gemaakte contractuele, administratieve en zorginhoudelijke afspraken, dialoog met zorgaanbieders en gemeenten over de regio-analyse en het opstellen van een regioplan m.b.t. de capaciteitsverdeling

 

 

© UitDeBrand.nu 2021

 

Feedback op mijn leidinggevende stijl: zelfstandig, betrokken, fijn mens, ‘veel van je geleerd’, enthousiast, stabiel, krachtig, met humor en gevoel, krijgt veel voor elkaar. Feedback op mijn wijze van projectmanagent: resultaatgericht, gedreven, viert successen, geeft veel verantwoordelijkheid, is er indien nodig, weet hoe het loopt.

Reinhilde van den Brand

Ik ben een energieke, ondernemende en resultaatgerichte lijn/projectmanager en adviseur die graag (samen)werkt. Ik heb een pragmatische werkwijze met daaronder een solide theoretische basis. Hands-on realiseer ik zichtbare output en aansprekende resultaten. Ik werk zelfstandig, ben creatief en kan met inzet van mijn sterke analytische kant snel tot de kern van zaken en problemen door dringen. Ik ben zowel in woord als geschrift makkelijk te volgen. Door mijn bovengemiddelde inzicht in mensen en processen ben ik als (project)manager sterk in het geven van richting en aanbrengen van structuur.

Samenwerken op een transparante en integere wijze is een belangrijke basis voor mijn succes: zo boek ik als leidinggevende of projectmanager resultaten in en met een team. Daarnaast ben ik doelgericht en klantgericht, ga ik planmatig én intuïtief te werk. En dat alles met veel plezier. Ik ben in staat mij snel in te werken in een organisatie en leg gemakkelijk contact op alle niveaus. Ik ben inzetbaar als adviseur en als project- of lijnmanager. Kortom, van vele markten thuis: een generalist die de diepte in gaat waar nodig!

© UitDeBrand.nu 2021

 

Uw vraag of verzoek
Heeft u een vraag of wilt u een afspraak voor een kennismakingsgesprek mail info@uitdebrand.nu
of bel 06-16199209

 

UITdeBRAND
drs. R. van den Brand MBA
Steenhouwerstraat 17
3828 XD AMERSFOORT
06-16199209
KvK: 63111241
BTW: NL.147603006.B01
 

© UitDeBrand.nu 2021